ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TY

  Văn hóa doanh nghiệp:

  Công Ty CP Kỹ Thương Phạm Gia xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo chất riêng nhất. Con người trong doanh nghiệp coi nhau như một đại gia đình, có mục tiêu định hướng khác biệt, tạo nên môi trường làm việc tốc độ cao, đạt hiệu quả và chính xác, tuân thủ kỷ luật. Đặc biệt đức tính trung thành, thân thiện đã thấm nhuần trong mọi hành động của nhân viên.

  Đội ngũ nhân sự Vianhome

  Bên cạnh yếu tố chất lượng sản phẩm đặt lên hàng đầu thì đội ngũ nhân viên chính là bộ mặt của doanh nghiệp, Vinahome luôn cố gắng đào tạo nhân viên, xây dựng môi trường vừa làm vừa hoàn thiện kỹ năng của từng nhân viên.

  Trình độ, Chuyên môn tư vấn 

  Doanh nghiệp cũng chú trọng nâng cao chất lượng trình độ chuyên môn của đội ngũ tư vấn viên và có những chính sách hậu đãi tốt giúp nhân viên có đời sống vật chất tinh thần ổn định nhất để yên tâm cống hiến cho sự phát triển chung của công ty.

  TRUNG TÂM DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG PHẠM GIA

  Hotline0918.988.789