TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

  Tầm nhìn

  Trong 5 năm tới, thương hiệu Vinahome của Công Ty CP Kỹ Thương Phạm Gia sẽ trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực Tấm lợp lấy sáng Polycarbonate.

  Trong 10 năm tới, Công Ty CP Kỹ Thương Phạm Gia là một trong 3 ông lớn nhất cả nước trong lĩnh vực Tấm lợp lấy sáng Polycarbonate, lắp đặt và đào tạo kỹ thuật chuyên nghiệp.

  Sứ mệnh

  Đối với khách hàng: Công Ty CP Kỹ Thương Phạm Gia luôn tôn trọng và cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Dịch vụ của chúng tôi giúp khách hàng hài lòng, mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời.

  Đối với nhân viên: Công ty xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, tạo điều kiện học tập và sáng tạo để mọi người có thể phát huy hết khả năng của mình.

  Đối với xã hội: Luôn ý thức lợi ích của Công Ty CP Kỹ Thương Phạm Gia gắn liền với lợi ích xã hội và những hoạt động đóng góp cho xã hội là một phần trách nhiệm của Phạm Gia đối với cộng đồng.

  Tầm nhìn và sứ mệnh luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Công Ty CP Kỹ Thương Phạm Gia. Chúng tôi luôn nhiệt huyết, cần cù, sáng tạo trong công việc, thân thiện, nhiệt tình với quý đối tác và không ngừng nâng cấp đội ngũ nhân viên, kỹ thuật cũng như chất lượng của sản phẩm dịch vụ.

  TRUNG TÂM DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG PHẠM GIA

  Hotline0918.988.789